Transparentní účet

Název: Město Žatec | Číslo: 107-7672970247/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
1. 4. 2017 - 7,50 Kč — / 898 / — (6002130110419999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001077672970247
3. 3. 2017 - 99 619,30 Kč 101982017 / 308 / — OHŘE MEDIA SPOL. S R.O. (786662550287/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
1. 3. 2017 - 3,25 Kč — / 898 / — (6002130110419999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001077672970247
1. 3. 2017 - 50 000,00 Kč 5940370436 / 558 / — (2046450305/2600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
REF.Č 5940370436
1. 2. 2017 - 84 651,60 Kč 100412017 / 308 / — OHŘE MEDIA SPOL. S R.O. (786662550287/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU