Transparentní účet

Název: Město Žatec | Číslo: 107-7672970247/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
1. 7. 2018 - 6,50 CZK — / 898 / — (600213-0110419999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001077672970247
27. 6. 2018 - 47 795,00 CZK 5169 / 308 / — MĚSTO ŽATEC (9005-0000422481/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
27. 6. 2018 - 80 000,00 CZK 5169 / 308 / — MĚSTO ŽATEC (9005-0000422481/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
1. 4. 2017 - 7,50 Kč — / 898 / — (6002130110419999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001077672970247
3. 3. 2017 - 99 619,30 Kč 101982017 / 308 / — OHŘE MEDIA SPOL. S R.O. (786662550287/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU