Transparentní účet

Název: Město Žatec | Číslo: 19027-0000422481/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
21. 2. 2019 561 239,80 CZK 14520 / 308 / — USP - SIPO (156080780/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
21. 2. 2019 39 850,00 CZK 2822300028 / 308 / — Žatecká teplárenská, (1112221152/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
1-12/18 vyuctovani tepla a TUV
21. 2. 2019 3 935,00 CZK — / — / — Bláhová Hana (1037097103/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Autodílna Bláha nájem
21. 2. 2019 7 137,00 CZK 1033101 / — / — REZAC MILAN (160434086/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Mesto Zatec najem Smet. 331
21. 2. 2019 7 686,00 CZK 2800 / — / — PETIROVÁ PAVLA (115-5179660297/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU