1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
21. 8. 2019 - 6 997,00 CZK 19068 / 308 / — (807141349/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
21. 8. 2019 546 312,40 CZK 14520 / 308 / — USP - SIPO (156080780/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
21. 8. 2019 - 34 300,00 CZK 292019 / 308 / — (3484689329/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
20. 8. 2019 4 500,00 CZK — / — / — Radová Lucie (3018455103/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
20. 8. 2019 - 64 343,00 CZK 2912141448 / 8 / — SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ (3507501/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU