Transparentní účet

Název: Město Žatec | Číslo: 29022-0000422481/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
14. 12. 2018 2 981,00 CZK 2820109 / — / — DOUBRAVOVÁ HANA (3121110277/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
14. 12. 2018 5 791,00 CZK 283519 / 558 / — DOMOV "BEZ ZÁMKŮ" TUCHOŘICE, P (43-8362990247/100)
NÁJEMNÉ CHB
Z CK-0000438362990247
14. 12. 2018 6 450,00 CZK 2001903 / 8 / — NEMOCNICE ŽATEC, O.P.S. (12132481/100)
NAM.SVOBODY 49
Z CK-0000000012132481
14. 12. 2018 8 399,00 CZK 4907 / 308 / — ČERNÁ IVANA (3122410247/100)
NÁJEM
Z CK-0000003122410247
14. 12. 2018 - 60,00 CZK 8003015798 / — / — SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ (3507501/100)
ZALOHA VODNE A STOCNE CP.8
NA CK-0000000003507501