Transparentní účet

Název: Město Žatec | Číslo: 39028-0000422481/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
15. 11. 2018 3 168,00 CZK 2512002023 / — / — Krákorová Jitka (2170404103/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
15. 11. 2018 784,00 CZK 2406001312 / — / — VIŠNYAI JIŘÍ (3134290297/100)
GARÁŽ
Z CK-0000003134290297
14. 11. 2018 1 026,00 CZK 2406001202 / — / — HÁVA ALEŠ (150319885/600)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
garáž nájem město
14. 11. 2018 - 1 020,00 CZK 487022 / 308 / — VÝTAHY VANĚRKA S.R.O. (27-7464190297/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
14. 11. 2018 - 1 831,00 CZK 2183101 / 308 / — URBAN BEDŘICH (19-7599950257/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU