Transparentní účet

Název: Město Žďár nad Sázavou | Číslo: 9005-0000424751/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
24. 9. 2018 23 990,93 CZK 13014 / 8 / — MATERSKA SKOLA ZDAR (181305902/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
vratka dotace Potravinova pomoc
24. 9. 2018 9 183,30 CZK 18 / — / — ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽĎÁ (701909604/600)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
vratka dot. Potravinová pomoc 2017
24. 9. 2018 - 1 377,49 CZK 18 / 918 / 4456 (4211071093/6800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Potravinova pomoc - vratka 2017 4. ZS
24. 9. 2018 - 7 805,81 CZK 18 / 918 / 4455 (4211071093/6800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Potravinova pomoc - vratka 2017 4. ZS
24. 9. 2018 - 15 032,43 CZK 26 / 918 / 4456 (4211071093/6800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Potravinova pomoc - vratka 2017 3. ZS