Transparentní účet

Název: Město Žďár nad Sázavou | Číslo: 9005-0000424751/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
17. 4. 2018 - 65 000,00 CZK 577 / — / — (20001-0009025001/710)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
13. 4. 2018 3 561 738,80 CZK 63305345 / — / — Město Žďár nad Sáz. (94-0000512751/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
převod dotace na ZBÚ
4. 4. 2018 - 10 000 000,00 CZK 212100404 / 918 / — (238711312/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
4. 4. 2018 - 10 000 000,00 CZK 40421210 / 918 / — (1473416/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
1. 4. 2018 - 12,30 CZK — / 898 / — (600212-1110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0090050000424751