Transparentní účet

Název: Město Žďár nad Sázavou | Číslo: 9005-0000424751/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
16. 11. 2018 250 971,00 CZK 63305345 / — / — Město Žďár nad Sáz. (94-0000512751/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
převod dotace na ZBÚ
13. 11. 2018 200 000,00 CZK 70890749 / 308 / — VYSOCINA, ZAKLADNI (4050004999/6800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
8. 11. 2018 2 859 119,00 CZK 63305345 / — / — Město Žďár nad Sáz. (94-0000512751/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
převod dotace na ZBÚ
5. 11. 2018 - 10 000 000,00 CZK 212100511 / 918 / — (238711312/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
prevod do rozpoctu
1. 11. 2018 - 22,80 CZK — / 898 / — (600212-1110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0090050000424751