Transparentní účet

Název: MĚSTO ZNOJMO | Číslo: 19-5054880237/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
15. 11. 2018 755 019,00 CZK 4134 / 968 / — MĚSTO ZNOJMO-FOND BUDOUCNOSTI (35-9658240247/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
15. 11. 2018 - 67 739,00 CZK 1801110 / 308 / — (278652986/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
15. 11. 2018 - 142 780,00 CZK 2018020 / 308 / — A - PROJEKT, S.R.O. (431147741/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
15. 11. 2018 - 544 500,00 CZK 2018019 / 308 / — A - PROJEKT, S.R.O. (431147741/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
15. 11. 2018 - 1 003 751,00 CZK 1801113 / 308 / — (278652986/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU