1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 7. 2020 41,67 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
30. 7. 2020 - 198,00 CZK 235982 / 308 / — (36663682/5500)
ODCHOZÍ ÚHRADA
30. 7. 2020 - 198,00 CZK 236108 / 308 / — (36663682/5500)
ODCHOZÍ ÚHRADA
27. 7. 2020 15 000 000,00 CZK 4134 / 968 / — Běžný účet (4263692/800)
PŘÍCHOZÍ ÚHRADA
24. 7. 2020 - 7 865,00 CZK 1782020 / 308 / — GEODETICKÁ KANCELÁŘ ZNOGEO, S. (27-0758520237/100)
ODCHOZÍ ÚHRADA