1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
18. 10. 2019 55 660,00 CZK 4134 / 968 / — MĚSTO ZNOJMO-FOND BUDOUCNOSTI (35-9658240247/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
18. 10. 2019 - 55 660,00 CZK 2019008 / 308 / — (222090734/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
17. 10. 2019 43 800,00 CZK 4134 / 968 / — MĚSTO ZNOJMO-FOND BUDOUCNOSTI (35-9658240247/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
17. 10. 2019 - 21 669,99 CZK 1014732 / 308 / — (17145783/300)
SPLÁTKA ÚVĚRU VW
NA AC-0000000017145783
17. 10. 2019 - 2 400,00 CZK 293881 / 308 / — (670100-2200427630/6210)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU