Transparentní účet

Název: MĚSTO ZNOJMO | Číslo: 19-5054880237/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
19. 9. 2018 20 000 000,00 CZK 4134 / 968 / — Běžný účet (4263692/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
19. 9. 2018 - 11 519 972,00 CZK 185387 / 308 / — (2108889963/2700)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
19. 9. 2018 - 191 098,34 CZK 794852 / 308 / — FIRESTA-FIŠER, REKONSTRUKCE, S (250048621/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
18. 9. 2018 - 46 173,60 CZK 19018 / 308 / — UNIFEST SPOL. S R.O. (19-9092050267/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
18. 9. 2018 - 685 165,00 CZK 1811300248 / 308 / — COLAS CZ, A.S. (7408201/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU