Transparentní účet

Název: MĚSTSKÉ DIVADLO RÝMAŘOV Z.S. | Číslo: 115-4056580217/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
18. 4. 2019 2 500,00 CZK 2019004 / 308 / — RÝMAŘOVSKO, o.p.s. (1873810349/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
18. 4. 2019 53 850,00 CZK 2019005 / — / — MĚSTSKÉ MUZEUM RÝMAŘOV (86-5375990277/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
15. 4. 2019 - 242,00 CZK 191307638 / 308 / — EASY CONTROL INTERNET S.R.O. (43-4636250257/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
11. 4. 2019 10 000,00 CZK 2019003 / 308 / — ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA J.R. M (41639791/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
10. 4. 2019 - 90,00 CZK 2019000068 / — / — STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU RÝMAŘOV (19-7333290247/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU