Transparentní účet

Název: MĚSTSKÉ DIVADLO RÝMAŘOV Z.S. | Číslo: 115-4056580217/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
18. 12. 2018 1 750,00 CZK 17122018 / — / — Dokoupilová, Lenka (2300984813/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
ADOPCE 2019 C1314151617 DOKOUPILOVA
18. 12. 2018 700,00 CZK 17122018 / — / — Mořkovská Věra,Mgr. (452606003/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
ADOPCE 2019 041011 MORKOVSKA
18. 12. 2018 700,00 CZK 20182019 / 308 / — JURÁŠOVÁ ALENA (115-6947740287/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
adopce B13/14 Jurášová
17. 12. 2018 350,00 CZK 14122018 / — / — POLASKOVA IVETA (167987652/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Iveta Polaskova adopce 2018 rada c sedadlo 8
17. 12. 2018 350,00 CZK 14122018 / — / — POLASKOVA IVETA (167987652/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Petr Polasek adopce 2019 rada c sedadlo 9