1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
8. 4. 2020 3 000,00 CZK — / — / — SVOBODA JAROSLAV (51-4870660297/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Odpady Zahradní 362
8. 4. 2020 - 1 336,00 CZK 233501 / 8148 / — (7720-0077628111/710)
OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA
8. 4. 2020 - 22 215,00 CZK 233501 / 8148 / — (713-0077628111/710)
OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA
8. 4. 2020 100,00 CZK — / — / — Sviták Tomáš (1024395013/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Daisy Na Cvičírně 433
8. 4. 2020 - 500,00 CZK — / — / — (670100-2207834431/6210)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU