1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
10. 9. 2019 - 655 767,00 CZK 14915 / — / — METROSTAV A.S. (1809071/100)
PŘEVOD
10. 9. 2019 - 2 026 086,74 CZK 990045 / — / — NOWASTAV A.S. (2011908021/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
VSL/990045 PAY/527634
9. 9. 2019 2 681 853,75 CZK 61950298 / — / — POVODÍ VLTAVY, STÁTNÍ PODNIK (4402111/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
FP919-INV-00563
3. 9. 2019 - 536 336,54 CZK 14915 / — / — METROSTAV A.S. (1809071/100)
PŘEVOD
3. 9. 2019 - 1 546 711,41 CZK 990033 / — / — NOWASTAV A.S. (2011908021/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
VSL/990033 PAY/524902