Transparentní účet

Název: METROSTAV A.S. | Číslo: 115-6698650247/0100
 1 - 2 - 3 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
28. 2. 2019 - 195,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
28. 2. 2019 - 30,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-ELEKTR.
31. 1. 2019 - 195,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 1. 2019 - 30,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-ELEKTR.
31. 12. 2018 - 195,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU