Transparentní účet

Název: MIDLOCH FRANTIŠEK | Číslo: 115-1182860267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
17. 4. 2019 500,00 CZK — / — / — DOLEJŠOVÁ MIROSLAVA (115-1804350297/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Jan Dolejš
16. 4. 2019 500,00 CZK — / — / — Martin Randuška (1337579016/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
J.Randuška maturák
16. 4. 2019 100,00 CZK — / — / — Passauerová Alena (700089173/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
15. 4. 2019 200,00 CZK — / — / — POKORNA ALENA (105600440/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
I1, Michal Pokorny
15. 4. 2019 50,00 CZK — / — / — Michal Maďar (7107904001/5500)
Michal Maďar
maturak, Madarova