1 - 2 - 3 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
30. 11. 2019 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
29. 11. 2019 - 9 265,00 CZK 3405555100 / — / — (3424001/710)
OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA
Staré Dobrkovice 1, 38101 Č. Krumlov - Kladné. Vrácení části příspěvku do 60% podílu z celkového realizované ceny akce obnov,
1. 11. 2019 58 800,00 CZK — / — / — THE FRIENDS OF CZECH (259771250/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Friends to Mlyn Stare Dobrokovice
31. 10. 2019 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
29. 10. 2019 - 167 892,00 CZK — / — / — KUBICKÝ JOSEF (51-9097240297/100)
OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA
Výměna střechy a oprava krovu stodoly ve Starých Dobrkovicích 1