Transparentní účet

Název: Mlýn Staré Dobrkovice 1 | Číslo: 115-8663010257/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
4. 2. 2019 20 000,00 CZK 1 / — / — Knížek Miloslav (76124018/2700)
Knížek Miloslav
Nowakovi