1 - 2 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
30. 9. 2019 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
16. 9. 2019 - 150 000,00 CZK — / — / — KUBICKÝ JOSEF (51-9097240297/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
stodola - Staré Dobrkovice 1, faktura 219/01, záloha za materiál
13. 9. 2019 45 000,00 CZK 1 / — / — Nowaková Anna (3116801073/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
střecha
13. 9. 2019 33 500,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
NOWAK BOHUMÍR
13. 9. 2019 35 000,00 CZK — / — / — Nowak Bohumír (1901756053/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
střecha