Transparentní účet

Název: Modernizace Krajské nemocnice Liberec | Číslo: 115-2121570287/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
15. 11. 2017 - 105 000,00 Kč 9 / 968 / — KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, A.S (36631461/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
15. 11. 2017 - 300 000,00 Kč 9 / 968 / — KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, A.S (36631461/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
15. 11. 2017 - 2 500,00 Kč 9 / 968 / — KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, A.S (36631461/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
15. 11. 2017 - 5 000,00 Kč 9 / 968 / — KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, A.S (36631461/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
15. 11. 2017 - 16 500,00 Kč 9 / 968 / — KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, A.S (36631461/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU