Transparentní účet

Název: Modernizace Krajské nemocnice Liberec | Číslo: 115-2121570287/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
10. 12. 2018 20 000 000,00 CZK 27283933 / 558 / — KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, A.S (36631461/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
podíl KNL rok 2017
18. 7. 2018 - 45 000,00 CZK 9 / 968 / — KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, A.S (36631461/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Havel,Holásek-administrace SoN 3.čá
18. 7. 2018 - 174 072,00 CZK 9 / 968 / — KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, A.S (36631461/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
pracovní smlouva-mzdy 4/2018
18. 7. 2018 - 179 401,00 CZK 9 / 968 / — KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, A.S (36631461/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
pracovní smlouva-mzdy 2/2018
18. 7. 2018 - 197 728,00 CZK 9 / 968 / — KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, A.S (36631461/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
pracovní smlouva-mzdy 9/2017