Transparentní účet

Název: Můj účet | Číslo: 115-7745230267/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
7. 3. 2019 1,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI