Transparentní účet

Název: Můj účet | Číslo: 115-7483020277/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
7. 6. 2018 500,00 CZK 111 / 308 / — VALCHÁŘ PETR (86-6098650227/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU