Transparentní účet

Název: Můj účet | Číslo: 115-6913420277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
13. 8. 2018 - 7 737,00 CZK — / — / — (2600854973/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
13. 8. 2018 - 620,00 CZK — / — / — (1014168431/6100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
9. 8. 2018 2 250,00 CZK 777 / — / — HEJRALOVÁ JANA (51-1006670237/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Jana Hejralová
8. 8. 2018 1 375,00 CZK 777 / — / — KMÍNKOVÁ KATEŘINA (51-7136680297/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Kmínková
6. 8. 2018 250,00 CZK 111 / — / — Krösslová Blanka,Ing (1278292073/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
B.Krösslová