Transparentní účet

Název: Můj účet | Číslo: 115-6913420277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
3. 12. 2018 - 10 000,00 CZK — / — / — HOLIDAY IRENA (115-0388720257/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
30. 11. 2018 - 1 500,00 CZK — / — / — (670100-2211988361/6210)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
30. 11. 2018 - 30,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
26. 11. 2018 - 5 000,00 CZK 2018074 / — / — (2101312192/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
21. 11. 2018 2 050,00 CZK — / — / — Denisa Blažková (1292085011/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Breuerová Denisa, 1.část podílu 1800kč + členský poplatek