Transparentní účet

Název: Můj účet | Číslo: 115-7794040267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
30. 11. 2018 - 24,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
14. 11. 2018 - 15 123,00 CZK 838 / — / — (8381283812/5500)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Převod vkladů na účet BD
12. 11. 2018 - 50 000,00 CZK 838 / — / — (8381283812/5500)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Převod vkladů na účet BD
8. 11. 2018 - 50 000,00 CZK 838 / — / — (8381283812/5500)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Převod vkladů na účet BD
6. 11. 2018 - 14 520,00 CZK 482018 / — / — (167920319/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Právní služby BD Anderleho