Transparentní účet

Název: Můj účet | Číslo: 115-7794040267/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
10. 8. 2018 100,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
EL FARAJ KAMILA