Transparentní účet

Název: Můj účet | Číslo: 115-9633420217/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
14. 6. 2019 - 9 000,00 CZK 305 / — / — NOVOTNÝ VLADISLAV (195842071/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
25. 4. 2019 20 000,00 CZK 12019 / 308 / — LE-INVESTMENT, SPOL. S R. O. (43-9523650257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU