Transparentní účet

Název: Můj účet Plus | Číslo: 115-7698340227/0100
 1 - 2 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
20. 9. 2018 - 19 360,00 CZK 20180307 / — / — (2500112614/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
bannery
20. 9. 2018 - 80 000,00 CZK 2018002 / — / — (2700831568/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Tiskové materiály
20. 9. 2018 - 3 792,00 CZK 10291558 / — / — (3936597389/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Plakátové plochy
19. 9. 2018 50 000,00 CZK 123456 / — / — BRAND ROMAN (78-5609870287/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Osobni vklad
31. 8. 2018 - 39,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU