Transparentní účet

Název: Můj účet Plus | Číslo: 115-7698340227/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
17. 8. 2018 180 000,00 CZK 123456 / — / — Ing. Roman Brand (1717171725/5500)
Ing. Roman Brand
Vlastní vklad
31. 7. 2018 - 39,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
26. 7. 2018 - 20 000,00 CZK 123456 / — / — (96014-0007828441/0710)

PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
25. 7. 2018 50 000,00 CZK 123456 / — / — (1717171725/5500)
Ing. Roman Brand