Transparentní účet

Název: Můj účet Plus | Číslo: 115-7698340227/0100
 1 - 2 - 3 - 4 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
13. 11. 2018 20 000,00 CZK 123456 / — / 261891 Stat. město Chomutov (96014-0007828441/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
kauce volby senát
31. 10. 2018 - 39,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
22. 10. 2018 - 14 399,00 CZK 110232018 / — / — OHŘE MEDIA SPOL. S R.O. (78-6662550287/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
18. 10. 2018 - 1 500,00 CZK — / — / — MĚSTO KADAŇ (19-0001725441/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
3. 10. 2018 - 1 615,00 CZK 1152160 / — / — KABELOVÁ TELEVIZE KADAŇ, A.S. (11907441/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU