Transparentní účet

Název: Můj účet plus | Číslo: 115-7730350207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 3. 2019 - 39,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
20. 3. 2019 400,00 CZK — / — / — Stehlíková Jana,Ing. (818309143/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
8. 3. 2019 100,00 CZK — / — / — Jakub Elicer (2535387052/5500)
Jakub Elicer
7. 3. 2019 - 2 000,00 CZK — / — / — POVÝŠIL JAN (27-3441200247/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
6. 3. 2019 - 1 000,00 CZK — / — / — POVÝŠIL JAN (27-3441200247/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU