1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
11. 2. 2020 500,00 CZK — / — / — ROZSYPAL ILJA (19-7314510267/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Boh.Rozsypalová
3. 2. 2020 500,00 CZK 62020 / — / — VEVERKOVÁ VĚRA (7774420297/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
3. 2. 2020 2 000,00 CZK 47510587 / 8 / 47510587 SKOPEČEK JAN MUDR (290247131/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
MUDr.Jan Skopeček
28. 1. 2020 500,00 CZK 2020 / — / — KAUFMANOVÁ EVA (7773620297/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Vřešťan vydání
28. 1. 2020 2 000,00 CZK — / — / — Drahomír Sýkora (2102442001/5500)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Příspěvek na Vřešťana + inzerát