Transparentní účet

Název: Můjúčet | Číslo: 115-9650940257/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
17. 4. 2019 1 000,00 CZK — / — / — Maněna Václav,Mgr. (1089838153/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY