Transparentní účet

Název: Můjúčet | Číslo: 115-4138130287/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
6. 9. 2018 200,00 CZK — / — / — MATUŠKA DAVID (1323244231/100)
MATUŠKOVÁ M. MATURÁK 3.ROK
Z CK-0000001323244231
28. 8. 2018 2 000,00 CZK 1234 / — / — RYPLOVA RENATA (284453799/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Daniela Ryplova
22. 8. 2018 250,00 CZK — / — / — MASAKOVA JITKA (242757241/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Stepan Masak
14. 8. 2018 2 000,00 CZK 18102000 / — / — Luděk Volf (1173694025/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
NATALIE VOLFOVA
8. 8. 2018 2 000,00 CZK — / — / — FIŠEROVÁ LUDMILA (1226145231/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Tomáš Fišer