Transparentní účet

Název: Můjúčet Plus | Číslo: 115-7468740217/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
17. 9. 2018 500,00 CZK 1972 / — / — Blovská Kateřina (1874157193/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
příspěvek pro pana Františka na vozík - Kateřina Blovská, Litvínov
17. 7. 2018 - 7 001,00 CZK 5142018 / — / — (181460830/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Objednávka č. 525, Bouše František, kola k invalidnímu vozíku
3. 7. 2018 - 43 300,00 CZK 1018 / — / — (670100-2210893651/6210)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
doplatek řídítka eDrive Bouše
28. 6. 2018 500,00 CZK — / — / — NĚMCOVÁ NADĚŽDA (174351839/600)
INT 28.06.18/11 01 17 0386683
dar
25. 6. 2018 1 000,00 CZK — / — / — Trykarová Jitka,Ing. (745728063/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Dar pro Františka )