Transparentní účet

Název: MŮJÚČET PLUS | Číslo: 115-5778970297/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 1. 2019 - 39,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 12. 2018 - 39,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 7. 2018 100,00 CZK — / — / — MICHAL DVORAK (670100-2207841164/6210)
MICHAL DVORAK
PODPORA RADOMÍR
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
29. 6. 2018 100,00 CZK — / — / — MICHAL DVORAK (670100-2207841164/6210)
MICHAL DVORAK
PODPORA RADOMÍR
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
30. 5. 2018 100,00 CZK — / — / — MICHAL DVORAK (670100-2207841164/6210)
MICHAL DVORAK
PODPORA RADOMÍR
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ