Transparentní účet

Název: MŮJÚČET PLUS | Číslo: 115-5778970297/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
30. 7. 2018 100,00 CZK — / — / — MICHAL DVORAK (670100-2207841164/6210)
MICHAL DVORAK
PODPORA RADOMÍR
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
29. 6. 2018 100,00 CZK — / — / — MICHAL DVORAK (670100-2207841164/6210)
MICHAL DVORAK
PODPORA RADOMÍR
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
30. 5. 2018 100,00 CZK — / — / — MICHAL DVORAK (670100-2207841164/6210)
MICHAL DVORAK
PODPORA RADOMÍR
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
30. 5. 2018 - 22 500,00 CZK 82018 / — / — EVA TYLOVÁ - CENTRUM PRO VZDĚL (27-1554590297/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
30. 5. 2018 - 79 000,00 CZK 20180099 / — / — (4312599399/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU