Transparentní účet

Název: MŮJÚČET PLUS | Číslo: 115-5778970297/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
23. 4. 2018 - 42 700,00 CZK 420181 / — / — ALAN TYL (107-1528150247/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
11. 4. 2018 400,00 CZK — / — / — Michael Fürle (1026271022/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
9. 4. 2018 1 000,00 CZK — / — / — URBANOVA JANA (209020168/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
4. 4. 2018 - 4 490,00 CZK — / — / — KUPEC KAREL (107-3561330257/100)
KRESLO S USIMA
29. 3. 2018 500,00 CZK — / — / — MICHAL DVORAK (670100-2207841164/6210)
MICHAL DVORAK
PODPORA RADOMÍR
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ