Transparentní účet

Název: Můjúčet plus | Číslo: 115-5670960257/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
16. 4. 2019 200,00 CZK — / — / — Hemzal Lukáš (2109594008/2700)
Hemzal Lukáš
Jakub Navara
1. 4. 2019 144,00 CZK 602222300 / — / — CERVINKA JIRI (111661645/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
31. 3. 2019 - 39,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
28. 3. 2019 - 1 500,00 CZK 19130041 / 308 / — (87345887/5500)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
terapie TC brezen
27. 3. 2019 - 700,00 CZK 19130041 / 308 / — (87345887/5500)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
terapie TC brezen