Transparentní účet

Název: Můjúčet | Číslo: 115-7676280227/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
19. 2. 2019 - 225 790,00 CZK 30190112 / — / — (704554319/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
18. 2. 2019 - 4 800,00 CZK 1918 / — / — (211637626/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
18. 2. 2019 - 423,00 CZK 12019257 / 8 / — (107046957/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
18. 2. 2019 300,00 CZK — / — / — Romana Levá (1019925454/6100)
Romana Levá
Váša
18. 2. 2019 1 000,00 CZK — / — / — JANA STAVINOHOVA (670100-2214557487/6210)
JANA STAVINOHOVA
VAŠEK
PŘEJI HODNĚ SIL!