Transparentní účet

Název: Můjúčet | Číslo: 115-7676280227/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
10. 12. 2018 1 100,00 CZK — / — / — JONÁK LIBOR (115-2829950277/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
SDH Jankov
6. 12. 2018 1 400,00 CZK — / — / — VACLAV NOVOTNY (670100-2204237295/6210)
VACLAV NOVOTNY
HASIČ VAŠEK
SBÍRKA STANICE HZS HK - PRAŽSKÁ, HODNĚ ŠTĚSTÍ.
6. 12. 2018 1 000,00 CZK — / — / — HRDOUŠEK TOMÁŠ (158126543/600)
INT 06.12.18/8 01 15 04031496
3. 12. 2018 100,00 CZK — / — / — SMRČKOVÁ LENKA (184735756/600)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Malá podpora
30. 11. 2018 - 12,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY