Transparentní účet

Název: Musil Jan | Číslo: 115-6672520217/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 3. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 3. 2018 - 54,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
13. 3. 2018 1 000,00 CZK — / — / — ANDRLE MIROSLAV (165499364/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Romana Andrlova - pro Raslika
13. 3. 2018 - 3 788,00 CZK — / — / — (2576812369/800)
PLATBA ZA OPERACI RASLÍKA
PSÍ UTULEK CHLUM
12. 3. 2018 300,00 CZK 1 / 308 / — HÁTLOVÁ MARTINA (186526771/600)
INT 09.03.18/18 44 23 0375340
Raslik