Transparentní účet

Název: MYSLIVECKÝ SPOLEK ZÁBOŘÍ - LIBOVICE | Číslo: 115-8544410207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
18. 1. 2019 5 000,00 CZK 170119 / — / — Českomoravská mysliv (2900801611/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
17. 1. 2019 3 000,00 CZK — / — / — Husák Jan (46190073/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Jan Husák
17. 1. 2019 10 000,00 CZK — / — / — OLÁH PETR (107-8879150267/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
16. 1. 2019 1 000,00 CZK — / — / — Dvořáková Jitka (793056003/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
16. 1. 2019 5 000,00 CZK 5408301470 / — / — HORA MILOŠ (14434694/600)
INT 16.01.19/10 56 09 0407660
Jaroslav VrzoŇ