Transparentní účet

Název: NA KOLE DĚTEM - NF Josefa Zimovčáka | Číslo: 43-7223750257/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
13. 12. 2018 - 50 000,00 CZK 414207 / — / — NEMOCNICE JIHLAVA,PŘÍSPĚVKOVÁ (86-2774400277/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
10. 12. 2018 - 4 136,00 CZK 20180338 / — / — PERFEKTA A.S. (1951530247/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
7. 12. 2018 8 000,00 CZK 542385 / 138 / — OBEC VELETINY (11527721/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
Příspěvky na činnost, neinvestiční
5. 12. 2018 - 56 168,20 CZK 3982018 / — / — (1442860379/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
29. 11. 2018 - 12 000,00 CZK 18110001 / — / — (2100024287/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU