Transparentní účet

Název: NA KOLE DĚTEM - NF Josefa Zimovčáka | Číslo: 43-7223750257/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
25. 10. 2018 10 000,00 CZK 290378 / 308 / — Obec Rouchovany (1524660389/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
finanční dar
23. 10. 2018 - 12 705,00 CZK 80631 / — / — (2800489165/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
23. 10. 2018 - 12 000,00 CZK 18100001 / — / — (2100024287/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
23. 10. 2018 - 4 136,00 CZK 20180274 / — / — PERFEKTA A.S. (1951530247/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
23. 10. 2018 - 900,00 CZK 180604 / — / — (2200072921/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU