Transparentní účet

Název: NA KOLE DĚTEM - NF Josefa Zimovčáka | Číslo: 43-7223750257/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
17. 8. 2018 2 000,00 CZK 285595 / 308 / — MĚSTYS BATELOV (1500229754/600)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
13. 8. 2018 - 34 111,00 CZK 1801263 / — / — FALTUS - SÍTOTISK, S.R.O. (43-3817820277/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
7. 8. 2018 - 100 000,00 CZK 29235715 / — / — (2132838349/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
6. 8. 2018 - 150 000,00 CZK 201802 / — / — HAIMA CZ, Z.S. (18230111/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
6. 8. 2018 - 100 000,00 CZK 29235715 / — / — ŠANCE OLOMOUC O.P.S. (53839811/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU