Transparentní účet

Název: NA KOLE DĚTEM - NF Josefa Zimovčáka | Číslo: 43-7223750257/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
17. 6. 2019 50 500,00 CZK 27374 / 558 / — ORIGO AUTOSKLO S.R.O. (3761850257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Dražba ZVON 2019
14. 6. 2019 5 000,00 CZK 31052019 / 308 / — KRATOCHVÍL PETR (2213470267/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
dar Kratochvílovi Zichovec
14. 6. 2019 3 000,00 CZK 62019 / 308 / — MĚSTO VRACOV (1427671/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
14. 6. 2019 3 000,00 CZK 284998 / 308 / — OBEC KNĚŽDUB (8522671/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
14. 6. 2019 2 000,00 CZK — / — / — Polák Roman (3097755103/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
ZVON