Transparentní účet

Název: Náb. obec Církve českoslov. hus. v Kt. | Číslo: 115-2688330217/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 3. 2019 0,42 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 3. 2019 - 0,08 CZK — / — / — (0/100)
SRÁŽKOVÁ DAŇ Z ÚROKU
31. 3. 2019 - 12,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
19. 3. 2019 30 000,00 CZK 33195229 / — / — Město Klatovy (821048319/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Nabozenska obec Cirkev ceskoslovens
4. 3. 2019 - 81 070,00 CZK 62019 / — / — (670100-2215559839/6210)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU