Transparentní účet

Název: Nadace české bijáky | Číslo: 107-5652940287/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
22. 10. 2018 - 1 761,00 CZK — / — / — NADACE ČESKÉ BIJÁKY (107-5652650247/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Dar Nadace české bijáky
2. 3. 2018 - 1 500,00 CZK — / — / — NADACE ČESKÉ BIJÁKY (107-5653150287/100)
DAR DANIELA COX
28. 2. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
20. 2. 2018 1 500,00 CZK — / 6020000000 / 1661652512 COX DANIELA (205210-0416029999/100)
ucetDE95370694122001713011
bankGENODED1HRB
DONATION KOCAR DO VIDNE DANIELA C OX
20. 2. 2018 - 225,00 CZK 9 / 898 / 1661652512 (600213-8100000000/100)
POPLATEK ZA ZAHR. PLATBU