Transparentní účet

Název: Nadace JUST CS | Číslo: 115-0735280277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
16. 11. 2018 - 4 800,00 CZK 180102294 / — / — (211637626/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
16. 11. 2018 - 10 000,00 CZK 180100526 / — / — (2800618510/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
16. 11. 2018 - 10 000,00 CZK 1870100285 / — / — (2600534021/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
16. 11. 2018 - 5 000,00 CZK 181500112 / — / — (2700554214/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
16. 11. 2018 - 10 000,00 CZK 2018144 / — / — (670100-2212734697/6210)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU