Transparentní účet

Název: Nadace JUST CS | Číslo: 115-0735280277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
24. 9. 2018 20 000,00 CZK — / — / 460 KNEJP S.R.O. (35-6953030257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
nadace just
24. 9. 2018 - 8 000,00 CZK 180800508 / — / — NÁBYTEK ALDO, S.R.O. (43-3856520277/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
21. 9. 2018 505 961,00 CZK 201871 / — / — JUST CS SPOL. S R.O. (35-4996210267/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
20. 9. 2018 400,00 CZK — / — / — Petra Kolářová (8332804001/5500)
Petra Kolářová
Kolarova Petra Zam
20. 9. 2018 500,00 CZK — / — / — Ing. Eva Vejskalová (3312579369/800)
nadace JUST
Ing. Eva Vejskalová