Transparentní účet

Název: Nadace JUST CS | Číslo: 115-0735280277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
15. 2. 2019 4 000,00 CZK 9002 / 6 / — MONETA MONEY BANK (239635657/600)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Neexistující účet
15. 2. 2019 100,00 CZK 11721 / — / — Šebková Alena (1155715013/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Příspěvek do Nadace Alena Šebková
15. 2. 2019 1 000,00 CZK — / — / — Pavel Procházka (1455541/5500)
Pavel Procházka
14. 2. 2019 - 1 690,00 CZK 190100 / — / — (239635657/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
14. 2. 2019 - 4 000,00 CZK 9002 / — / — (239635657/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU