Transparentní účet

Název: Nadace pro současné umění Praha | Číslo: 115-9751750217/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 5. 2019 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 5. 2019 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
23. 5. 2019 40 000,00 CZK — / — / — NADACNI FOND KMENTOV (277879118/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Nadacni fond Kmentova Zoubek, dar pro Nadaci pro soucasne umeni, kveten 2019