Transparentní účet

Název: "NADACE VÝCHODOČESKÉ ONKOLOGIE" | Číslo: 115-6896440267/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 1. 2019 - 60,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 1. 2019 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
25. 1. 2019 1 669,00 CZK 527112018 / 308 / — FORUM DARCU (238181841/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
DMS ONKOHK FORUM DARCU LISTOPAD NADACE VYCHODOCESKA ONKOLOGIE