Transparentní účet

Název: Nadační fond Be Charity | Číslo: 115-0564990257/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
14. 6. 2019 1 100,00 CZK — / — / — Dostálová Ivanka (821256003/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
2x Laskonky
14. 6. 2019 450,00 CZK — / — / — ŘÍDKÁ PETRA (155467713/600)
SB 14.06.19/9 02 20 042417575
Laskonky
14. 6. 2019 450,00 CZK — / — / — Čížková Viktorie (1362140013/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Laskonky
13. 6. 2019 - 99 082,00 CZK 190733 / — / — (372543903/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
13. 6. 2019 10 000,00 CZK 18628966 / 308 / — CENTRA A.S. (27-3488660267/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
CENTRA a.s. dar