Transparentní účet

Název: Nadační fond DĚTI NA DLANI | Číslo: 107-7063750257/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
12. 11. 2018 500,00 CZK — / — / — DROBNICKOVA RIANA (153438820/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
9. 11. 2018 - 817,96 CZK 8135 / — / — (5122752/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
9. 11. 2018 123,00 CZK — / — / — PIVOŇKA VÍT (107-5701880277/100)
DAR NADACNIMU FONDU DND
Z CK-0001075701880277
31. 10. 2018 - 179,00 CZK — / — / — (0/100)
BALÍČEK TRANSAKCÍ
31. 10. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU