Transparentní účet

Název: Nadační fond Ještěřice | Číslo: 107-8780240297/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
12. 11. 2018 50,00 CZK 4444 / 308 / — KRÝZLOVÁ ANDREA (35-0254460277/100)
PRISPEVEK NF JESTERICE
Z CK-0000350254460277
9. 11. 2018 50,00 CZK 4444 / 558 / — Merklová, Miluše (2200199228/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
9. 11. 2018 - 600,00 CZK 45374872 / 308 / 801 (860622379/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Jesterice-kostel Bublava
9. 11. 2018 - 600,00 CZK 45374872 / 308 / 809 (860622379/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Jesterice-kostel Kraslice
9. 11. 2018 - 600,00 CZK 45374872 / 308 / 821 (860622379/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Jesterice-kostel Stribrna