Transparentní účet

Název: Nadační fond Ještěřice | Číslo: 107-8780240297/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
18. 4. 2019 - 1 000,00 CZK 2019010 / 308 / — (4816839464/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
ucetnictvi
17. 4. 2019 - 1 676,00 CZK 20190075 / 308 / — SECKÝ MATĚJ (43-1132080297/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Hry-banner a plakat
16. 4. 2019 700,00 CZK 52019 / — / — Červenka Michal (2111535955/2700)
Červenka Michal
NF Ještěřice
HRY ROTAVA
15. 4. 2019 - 1 500,00 CZK 119 / — / — HABART PETR (115-5264110257/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
fotografie atelier Hry
12. 4. 2019 50,00 CZK 4444 / 308 / — KRÝZLOVÁ ANDREA (35-0254460277/100)
PRISPEVEK NF JESTERICE
Z CK-0000350254460277