Transparentní účet

Název: Nadační fond "Jonášek" - TADEÁŠEK | Číslo: 115-6979040277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
20. 4. 2018 300,00 CZK — / — / — Jiří Večerek (1492452015/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
19. 4. 2018 3 000,00 CZK 2018 / — / — Moravčík, Roman (2600809726/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
RM
19. 4. 2018 500,00 CZK — / — / — Ulrychová Marie (1001754183/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Církev Bratrská Tadeášek Hofer
18. 4. 2018 500,00 CZK 605716 / 558 / — Jana Nezhodová (1204780023/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Tadeášek (Jana N.)
18. 4. 2018 1 000,00 CZK 39390 / 558 / — Jana Nezhodová (1204780023/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Tadeášek (BPA Ova)