Transparentní účet

Název: Nadační fond "N" | Číslo: 123123123/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
12. 2. 2019 - 325,00 CZK 5551804707 / 308 / — (34175028/5500)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
údržba domény nedonosenypiknik.cz. NF N
11. 2. 2019 - 1,00 CZK 219701 / — / — (17937051/710)
PLATBA ZA ENERGIE
NA AC-0000000017937051
8. 2. 2019 200,00 CZK — / — / — Žofie Suchánková (8829968001/5500)
Žofie Suchánková
7. 2. 2019 - 3,00 CZK 219701 / — / — (17937051/710)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Platba za energii
6. 2. 2019 250,00 CZK 111 / — / — Kaštalánová Markéta (1041852001/2700)
Kaštalánová Markéta
NADAčNí FOND N MOTOL