Transparentní účet

Název: Nadační fond "N" | Číslo: 123123123/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
12. 11. 2018 - 2 775,00 CZK — / — / — (2300176605/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Nadační fond N - vrácení platby 14.8.2018
8. 11. 2018 - 20 086,00 CZK 40018054 / 8 / — MIKOPA SPOL. S R.O. (51-1294970217/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Nabytek Novor. odd. s JIRP
6. 11. 2018 250,00 CZK 111 / — / — Kaštalánová Markéta (1041852001/2700)
Kaštalánová Markéta
NADAčNí FOND N MOTOL
2. 11. 2018 500,00 CZK — / — / — Kaizar Michal (2108584772/2700)
Kaizar Michal
2. 11. 2018 100,00 CZK — / — / — MIKŠÍK JAKUB (35-5509720257/100)
TRVALÝ PŘÍKAZ - MĚSÍČNÍ/ROČNÍ
Z CK-0000355509720257