Transparentní účet

Název: Nadační fond Nového Města na Moravě | Číslo: 115-4479420207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
1. 2. 2019 - 170,00 CZK 2018219 / 308 / — NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ (8434751/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
1. 2. 2019 - 5 000,00 CZK 43378692 / — / — CENTRUM ZDISLAVA (215441751/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
dar na pořízení herních prvků
8. 1. 2019 16 725,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
21. 12. 2018 90 900,00 CZK 294900 / 308 / — MĚSTO NOVÉ MĚSTO N M (1224751/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
20. 12. 2018 - 20 000,00 CZK — / — / — BROŽ PAVEL (78-7960430237/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU