1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
9. 10. 2019 237,00 CZK 919 / 138 / — MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ (43-8014670247/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
9. 9. 2019 237,00 CZK 819 / 138 / — MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ (43-8014670247/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
20. 5. 2019 25 465,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
1. 2. 2019 - 170,00 CZK 2018219 / 308 / — NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ (8434751/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
1. 2. 2019 - 5 000,00 CZK 43378692 / — / — CENTRUM ZDISLAVA (215441751/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
dar na pořízení herních prvků