Transparentní účet

Název: Nadační fond Nového Města na Moravě | Číslo: 115-4479420207/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
10. 4. 2018 61,79 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
10. 4. 2018 33 594,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
29. 9. 2017 530,00 Kč 101 / — / — Sokolíček Dan,MVDr. (2700769063/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Dům U Salvátora - výtežek ze vstupného autorského čtení
19. 6. 2017 15 628,00 Kč — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ