Transparentní účet

Název: Nadační fond Nového Města na Moravě | Číslo: 115-4479420207/0100
 1 - 2 - 3 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
12. 11. 2018 375,00 CZK 1 / 308 / — Sokolíček Dan,MVDr. (2700769063/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Dům U Salvátora
20. 9. 2018 - 14 000,00 CZK 5220041 / — / — MĚSTO NOVÉ MĚSTO N M (19-0001224751/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Dar NF
20. 9. 2018 - 12 000,00 CZK 5220041 / — / — MĚSTO NOVÉ MĚSTO N M (19-0001224751/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Dar NF
21. 6. 2018 - 1 000,00 CZK 2018082 / 308 / — NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ (8434751/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
19. 6. 2018 400,00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI