Transparentní účet

Název: NADAČNÍ FOND OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN | Číslo: 115-8124510287/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
9. 4. 2019 - 5 000,00 CZK 201901 / 308 / — (817115574/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Účetní služby za období 2018