1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
28. 2. 2019 - 0,47 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
8. 2. 2019 500,00 CZK — / — / — NADAČNÍ FOND ŠÁRKY BIRKE (115-1276040227/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
1. 2. 2019 - 98,00 CZK — / 898 / — (600213-0110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001153542550297
10. 1. 2019 - 227 578,00 CZK 1 / — / — (3151172073/800)
ÚHRADA DO JINÉ BANKY
VÁNOČNÍ AUKCE PRO FILÍPKA A NATÁLKU
10. 1. 2019 - 227 578,00 CZK 2 / — / — KNĚŽOUREK FILIP (35-6119680207/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
VÁNOČNÍ AUKCE PRO FILÍPKA A NATÁLKU