Transparentní účet

Název: Nadační fond Šestý smysl | Číslo: 107-5060670287/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
16. 4. 2019 - 3 000,00 CZK — / — / — (814219001/5500)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Tom Lanciger - jachtingový kroužek
4. 4. 2019 150,00 CZK — / — / — LUST MILAN (6010640287/100)
NADACE ŠESTÝ SMYSL
Z CK-0000006010640287
3. 4. 2019 169,00 CZK — / — / 5060670287 MOJE ODMĚNY (43-6964420277/100)
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
Bonus 100.00%
31. 3. 2019 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
8. 3. 2019 2 790,00 CZK 640901439 / 308 / — SEVT, a. s. (1031046145/5500)
SEVT A.S.
NADAČNÍ FOND ŠESTÝ SMYSL
640901439 NADAČNÍ FOND ŠESTÝ SMY SL