Transparentní účet

Název: Nadační fond Šestý smysl | Číslo: 107-5060670287/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
19. 2. 2019 - 500,00 CZK 3100000700 / — / — (30015-0005157998/6000)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
19. 2. 2019 - 7 169,00 CZK 841994 / — / — (1031046145/5500)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
19. 2. 2019 - 14 936,80 CZK 2019005 / 308 / — (955595553/5500)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
8. 2. 2019 835,00 CZK — / — / — Adéla Klimková (1405988023/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
dar od Noisy Talks
5. 2. 2019 169,00 CZK — / — / 5060670287 MOJE ODMĚNY (43-6964420277/100)
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
Bonus 100.00%