Transparentní účet

Název: Nadační fond sv. Martina | Číslo: 115-2805100227/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
7. 8. 2018 10 000,00 CZK — / — / — MUDr.Blanka Štorková (646630001/5500)
MUDr.Blanka Štorková
B.Štorková
18. 6. 2018 2 100,00 CZK 201800 / — / — VLASÁK VÁCLAV (78-8183730247/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Dar 2018 Svárovský Plenér
9. 2. 2018 1 539,00 Kč 201800 / — / — VLASÁK VÁCLAV (788183730247/100)
DAR 2018 SOCHA KRISTA VLASÁK
30. 1. 2018 - 10 000,00 Kč 2018 / — / — VLASÁK VÁCLAV (788183730247/100)
KOSTEL SV.LUKÁŠE - KAZATELNA
29. 1. 2018 20 000,00 Kč 615426 / — / — KAMILA VLASAKOVA (6701002212892441/6210)
KAMILA VLASAKOVA
NADAČNÍ FOND SV.MARTINA
KAMILA VLASÁKOVÁ - DAR NA OPRAVU KAZATELNY 2018