Transparentní účet

Název: Nadační fond sv. Martina | Číslo: 115-2805100227/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 10. 2018 - 49,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
1. 10. 2018 - 55 000,00 CZK 62018 / — / — (199484590/300)
ÚHRADA DO JINÉ BANKY
29. 8. 2018 50 000,00 CZK — / — / — Breníková Marie (154185183/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
7. 8. 2018 10 000,00 CZK — / — / — MUDr.Blanka Štorková (646630001/5500)
MUDr.Blanka Štorková
B.Štorková
18. 6. 2018 2 100,00 CZK 201800 / — / — VLASÁK VÁCLAV (78-8183730247/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Dar 2018 Svárovský Plenér