Transparentní účet

Název: NADÁNÍ A DOVEDNOSTI O.P.S. | Číslo: 107-7444850227/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 10. 2018 200,00 CZK — / — / — Tomáš Koukolíček (1012753813/6100)
Tomáš Koukolíček
Nadání a dovednosti - Rozhled
25. 10. 2018 500,00 CZK — / — / — PLÁNSKÝ VÁCLAV (107-8302840247/100)
NADÁNÍ A DOVEDNOSTI O.P.S.
Z CK-0001078302840247
24. 10. 2018 1 568,00 CZK 181023230 / 558 / — Nadace VIA (2198370339/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
PLATBA DARUJME.CZ
12. 10. 2018 450,00 CZK — / — / — Tomáš Václavíček (1680234015/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Prispevek pro Nadani a Dovednosti ops - Tomas Vaclavicek
1. 10. 2018 200,00 CZK — / — / — Tomáš Koukolíček (1012753813/6100)
Tomáš Koukolíček
Nadání a dovednosti - Rozhled