Transparentní účet

Název: NEDOKLUBKO | Číslo: 1171717/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
17. 9. 2018 200,00 CZK — / — / — Kamila Pokladníková (1449039014/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
13. 9. 2018 200,00 CZK — / — / — Vítovcová Jana (2044595033/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
10. 9. 2018 5 000,00 CZK — / — / — PLAVECKÝ KLUB DELFÍNEK S.R.O. (27-9112480257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
7. 9. 2018 3 570,00 CZK — / — / — Simmová Helena (2248312023/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Peníze pro nedoklubko z akce Tatínkův Festival - Rodinné centrum Andílek
3. 9. 2018 300,00 CZK 1982 / — / — MASIKOVA PAVLA (133229917/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY