1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 3. 2020 - 0,01 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
3. 3. 2020 50,00 CZK — / — / — LIPERTOVÁ NELLA (78-5643910297/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
29. 2. 2020 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
26. 2. 2020 10 000,00 CZK 12345 / — / — LIPERTOVÁ NELLA (78-5643910297/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
splátka auto
26. 2. 2020 - 10 000,00 CZK 12345 / — / — (287170276/300)
OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA
3.splatka auto Lenka Riegler