Transparentní účet

Název: Nestraníci | Číslo: 43-7062560267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
19. 9. 2018 - 5 060,00 CZK 2018000329 / 308 / — (159274038/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
19. 9. 2018 - 8 439,00 CZK 180101260 / 308 / — (267977988/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
19. 9. 2018 - 25 000,00 CZK 118001 / 30 / — RYBOVÁ VĚRA MUDR. (8542040257/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
17. 9. 2018 - 500,00 CZK 18216 / 308 / — (1324740309/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
17. 9. 2018 - 2 057,00 CZK 91218224 / 308 / — MĚSTO LITOMYŠL (43-2061380237/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU