Transparentní účet

Název: Nestraníci | Číslo: 43-7062560267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
11. 2. 2019 - 500,00 CZK 1320000005 / 308 / — (1218451319/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Nestraníci skříňka
31. 1. 2019 - 84,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 1. 2019 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
11. 1. 2019 - 1 210,00 CZK 18100106 / 308 / — (212186601/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
3. 1. 2019 - 500,00 CZK 1253307201 / — / 24 PAYU SA (107-4362640257/100)
DATOVÝ TREZOR
PLATBA 1253307201