Transparentní účet

Název: NEZÁVISLÍ PRO BÍLINU | Číslo: 115-5729890207/0100
 1 - 2 - 3 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 10. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 9. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 8. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 8. 2018 - 0,48 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
3. 8. 2018 1 500,00 CZK — / — / — SVOBODA ZDENĚK (161463276/600)
INT 02.08.18/16 34 20 0390114