Transparentní účet

Název: NEZÁVISLÍ PRO BÍLINU | Číslo: 115-5729890207/0100
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 3. 2018 - 169,00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
2. 3. 2018 - 7 000,00 CZK 71339914 / — / — (3754-0017721621/710)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
28. 2. 2018 7 500,00 CZK — / — / — SVOBODA ZDENĚK (161463276/600)
INT 28.02.18/11 57 05 0374424