Transparentní účet

Název: Norské fondy | Číslo: 43-6256230237/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
1. 11. 2018 - 5,20 CZK — / 898 / — (600212-1110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0000436256230237
31. 10. 2018 5,38 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
17. 10. 2018 - 13 050,00 CZK 522018 / 308 / — SPORTSERVIS HOUŽVIČKOVÁ S.R.O. (43-1018620237/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
3. 10. 2018 100 000,00 CZK 4134 / 968 / — STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD (121451/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
30. 9. 2018 4,66 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK