1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
30. 11. 2019 5,44 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
1. 11. 2019 - 2,70 CZK — / 898 / — (600212-1110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0000436256230237
31. 10. 2019 - 12 180,00 CZK 892019 / 308 / — SPORTSERVIS HOUŽVIČKOVÁ S.R.O. (43-1018620237/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
31. 10. 2019 5,54 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
30. 9. 2019 5,54 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK